தண்டனைகள் தந்த பாடம்!

நபிகள் ஸல் அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் மூன்று கோரிக்கைகளை பிராத்தணைகளாக வைத்தார்கள். அவை சமுதாயத்தை பசி பட்டினி, மூழ்கடிப்பு, மற்றும் பிரிவினை மூலம் அழித்து விடக்கூடாது என்பதாகும். அல்லாஹ் முதல் இரண்டை ஏற்றுக் கொண்டு மூன்றாவதை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. சமுதாயத்தில் பிரிவினைகள் ஏற்பட்டு சனடைகள் மூலமும் அல்லாஹ் அழிவை ஏற்படுத்துவான். அல்லாஹ் தண்டிப்பதில் கடுமையானவன் ஆகும். எனினும் அல்லாஹ் அர்ஷில் அவனது அருள் அவனது கோபத்தை முந்தி விட்டது என எழுதியுள்ளான். ஆக அல்லாஹ் மிகவும் அருளாளன் மற்றும் கிருபையாளன். ஒரு மனிதன் நன்மை செய்ய […]

Read more