இறை தரிசனம் – லிகாவுல்லாஹ்

மறுமையில் விசாரணைக்குப் பின் நரகத்திற்கும் சுவர்க்கத்திற்கும் அதற்குரியவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள். சுவர்க்கவாசிகளுக்கு  அல்லாஹ்வின் வாக்கு இன்று நிறைவேற்றப்படும் என்ற  ஆச்சரியமூட்டக் கூடிய அறிவிப்பு வரும். அல்லாஹ்வை பார்க்காவிட்டாலும் அல்லாஹ் பார்க்கின்றான் என்றும் அல்லாஹ்விற்காக என்ற தூய எண்ணத்துடனும்  நபிகள் ஸல் அவர்கள் காட்டிய வழியில் வணங்கி வந்த முஸ்லிம்கள் அல்லாஹ்வை கண்குளிர கண்டு பரிபூர்ண சாந்தி பெறுவார்கள். எனினும் நம்மிடையே இது பற்றி பல சந்தேகங்கள் உள்ளன. இறை தரிசனம் இந்த உலகில் சாத்தியமா? பலர் அல்லாஹ்வை இந்த உலகில் கண்டதாகவும் நாமும் பார்க்க […]

Read more