உறவை பேணுவோம்

நாம் பல விசயங்களில் அல்லாஹ்விற்கு கட்டுபட்டு நல் அமல்கள் பல செய்கின்றோம். ஆனால் சில சில காரணங்களுக்காக நமது உறவுகளை வெட்டி வாழ்கின்றோம். நபிகளார் அவர்கள் ஒவ்வொரு குத்பாவின் ஆரம்பத்திலும் வழக்கமாக ஓதும் வசனங்களை நாம் கவணித்தால் (சூரா நிஸாவின் ஆரம்பம்) இரத்த உறவுகளை பேணுதலின் அவசியத்தை அறியலாம். மேலும் நபிகளார் ”உறவுகளை துண்டிப்பவர்களை அல்லாஹ்வும் தொடர்பை துண்டிப்பதாக” கூறுகிறார்கள். உறவை கொண்டாடுபவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரிஸ்கை விஸ்தீரணமாக்குகிறான். மேலும் விவரங்கள் அறிய சேக் ஜமால் மதனி அவர்களின் இந்த வீடியோவைப் பார்க்கவும்…

Read more