அறிஞர்களை உருவாக்கிய அன்னையர்கள்!

பொதுவாக ஒரு குழந்தை சிறந்து விளங்க தாய், தந்தை இருவரின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். அதிலும் அந்த குழந்தையின் முன்னேற்றத்திற்க பெரும் பங்கு வகிப்பது தந்தையினுடையதாகும். இது தான் பொதுவான விதி. ஆனால் நாம் வரலாற்றைப் பார்க்கும் போது பல இஸ்லாமிய அறிஞர்களை தாய் தனது பெரும் முயற்சியால் உருவாக்கியதைப் பார்க்கலாம். காரணம் அந்த தாய்மார்கள் ஆரம்பத்திலேயே சரியான குறிக்கோளை நிர்ணயத்து அதற்கேற்ப ஆர்வத்துடன் செயல்பட்டார்கள். அந்த குறிக்கோளை நிறைவேற்றிட பெரும் கஷ்டங்களை சுமந்துள்ளனர். உதாரணமாக சுலைம் ரழி அவர்கள் தனது குழந்தைக்கு முதல் உணவு நபிகளார் தான் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் வைத்து அதன்படி செயல்பட்டார்கள். அதேபோல் முஆவியா ரழி அவர்களின் தாய் தன் குழந்தை ஒரு சமூகத்திற்கு தலைவராக வருவது போதாது அந்த குழந்தை பிற்காலத்தில் உலகை ஆள வேண்டும் என்று குறிக்கோள் கொண்டு வளர்த்தார்கள். அதே போல் ஹசன் பஸரி, சுப்யான தௌரி, மாலிக் பின் அனஸ், ஷாஃபிஈ இமாம், அஹமது பின் ஹன்பல், புகாரி இமாம் (ரஹ்) போன்றவர்களை உருவாக்கியதில் தாய்மார்களின் பெரும் பங்கை பார்க்கலாம். இவர்கள் அடிமையாகவோ, அனாதைகளாகவோ அல்லது ஏழையாக இருந்துள்ளனர். முழு விவரங்களையும் அறிய ஷேக் முஜாஹித் அவர்களின் இந்த வீடியோவைப் பார்க்கவும்…

Leave a Reply