இஸ்லாமின் இறைக்கோட்பாடு

Jubail 18th One Day ProgramQ Papersஅல் ஜுபைல் 18வது இஸ்லாமிய மாநாடு கேள்வித் தாள்கள்

படத்தை கிளிக் செய்யவும்
 QA