பிரார்த்தனை

302

பிராத்தனை அல்லது துவா என்றால் படைத்தவனுக்கும் படைபினத்திற்கும் இடையில் உள்ள ஒரு கமினிகேஷன் – தொடர்பு ஆகும். வெளிநாட்டிலிருந்து தன் பெற்றோருக்கோ உறவினர்களுக்கோ தொடர்பு கொள்ள போன், கணிணி போன்ற ஊடகங்கள் பயன்படுகிறது. அதே போல் படைத்த ரப்புடன் மனிதன் தொடர்பு கொள்ளும் மிக முக்கியமான மீடியா தான் துவா. நபிகளார் ஸல் அவர்கள் கூறினார்கள் ”துவா என்பதே வணக்கம்” ஆகும். தொழுகையை, நோன்பை எப்படி வணக்கமாக புரிந்தோமோ துவா என்பது தனித்துவமான ஒரு வணக்கமாகும். அனைவர்களுக்கும் அல்லாஹ்விடம் பிராத்திக்க வேண்டும் என்ற ஆசை […]

Read more