நீதியின் தராசில் ஏகத்துவம்!

நாம் செய்யும் தொழுகை, நோன்பு,ஜகாத் மற்றும் ஹஜ் போன்றன நமக்கு மறுமையில் சுவர்க்கத்தைப் பெற்றுத் தருமா என்றால் – நம்மிடையே தெரிந்தோ தெரியமலோ ஷிர்க் கலந்திருந்தால் நிச்சயமாக இல்லை என்பது தான் உண்மை. காரணம் அல்லாஹ் ஷிர்க் என்ற இணைவைப்பு தவிர அனைத்தையும் மன்னித்து விடுவான். படைத்து காப்பவன் அல்லாஹ் என்ற நம்பிக்கை இருந்தால் போதும் என்று நம்மில் பலர் எண்ணுகிறார்கள். ஆனால் மக்கத்து காபிர்களும் இதே கொள்கையைத் தான் கடைபிடித்தார்கள்.. மேலும் விவரம் அறிய ஷேக் லாஃபிர் மதனி அவர்களின் வீடியோவைப் பார்க்கவும்…

Leave a Reply